La Fira Migrant d’Economia Solidària i Diversa és una aposta del Cercle de Migracions i Economia Antiracista de Coòpolis, pel reconeixement al potencial transformador de les diverses iniciatives socioeconòmiques impulsades per persones migrades i/o racialitzades. 

A més de possibilitar la visibilització de les iniciatives, és un compromís amb la generació d’un espai de trobada i reconeixement de les lluites quotidianes per superar els obstacles derivats de les polítiques d’exclusió del sistema colonial, capitalista i patriarcal on vivim i que intentem transformar. Una economia alternativa i que es pretengui solidària, no pot ser aliena a la realitat de milers de persones que han migrat i que es troben en aquest territori sotmeses a relacions d’abús i deshumanització avalades per la criminal Llei d’Estrangeria. Per això, l’ESS ha de possibilitar aquests espais i crear condicions perquè a més de solidària, sigui veritablement popular.

La Fira és també un espai per a escoltar veus diverses, escoltar les reivindicacions dels col·lectius i conèixer les seves experiències d’autoorganització.  Teixir xarxes enfortides és la clau per a amplificar les nostres veus i obrir-nos camí, col·lectivament, construint el model d’Economia Social i Solidària i popular que volem. És aquesta força d’organització, transformació i reproducció de la vida, que habita en els col·lectius i projectes, la que ens mou a convocar cada any una nova edició.

Estenem llavors i llancem una invitació als centenars de projectes que lluiten cada dia per transformar les coses, col·lectius de persones migrades i racialitzadas amb iniciatives/projectes econòmics (amb o sense forma jurídica) a viure aquesta experiència i vincular-se.  

T’hi esperem!

Per què fem la fira?

IV Edició de la Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa
Construint Economies Antiracistes per a totes.

El 2023 serà recordat com l’any en què la pandèmia de la COVID-19 deixava de ser una amenaça sanitària i ens feia tornar progressivament a una suposada “normalitat”. Tres anys en que vam veure com es van agreujar els problemes relacionats amb la precarització dels col·lectius més vulnerats en la nostra societat, subjugada al capital i en conseqüència a les elits que el controlen. En la interacció quotidiana, es perpetuen relacions de poder desiguals, en les que els avantatjats tenen serioses dificultats per a reconèixer la situació de privilegi en què es troben mentre que, les persones en situació de desavantatge i fins i tot en situació d’opressió, són en la seva gran majoria, persones migrades del Sud Global, en condició administrativa irregular.

Resulta paradoxal que malgrat els innombrables exemples que signifiquen la necessitat de repensar i transformar el model socioeconòmic actual, malgrat l’evident necessitat d’autoorganitzar-se i col·laborar posant en el centre a les persones i les cures, constatem per desgràcia, que moltes de les petites victòries aconseguides en aquesta matèria, gràcies als moviments socials, les economies alternatives i l’autoorganització de les persones migrades, es troben avui dia en perill degut a l’auge dels discursos d’odi, reflectits en mitjans de comunicació, el poder polític i l’auge de l’extrema dreta, entre altres.

Discursos que apunten directament cap a les persones migrades, racialitzades, dissidents i dels marges en el territori per a criminalitzar-les i perpetuar els processos de deshumanització, això es reflecteix en el NO accés als drets bàsics, a no poder exercir el dret a vot, a les fronteres i les polítiques d’acolliment diferenciades segons procedència, en el difícil accés a l’habitatge i a drets com l’educació sobretot amb menors i joves migrats, així com de grups racializats no hegemònics, i pel seu lloc en la dificultat d’aconseguir treball en condicions mínimament dignes.

Qualsevol moviment social que es plantegi la transformació hauria de fer seu l’antiracisme, no com a mera consigna moral sinó com a eina per a atacar el cor del capitalisme. L’Economia Social i Solidària entranya un potencial transformador si, i només sí, es posa al servei dels sectors populars i entre ells a les persones d’origen divers que tenen moltes més dificultats i limitacions per a emprendre un projecte econòmic autogestionat i que els permeti resoldre les seves necessitats vitals.

En aquest sentit, seguim compromeses amb la consolidació d’aquest espai per a trobar-nos, reconèixer-nos i teixir xarxes que permetin aprofitar el potencial transformador i alternatiu de les diverses iniciatives socioeconòmiques, impulsades per persones migrades i racialitzades. És aquesta força d’organització, transformació i reproducció de la vida, que habita en els col·lectius i projectes, la qual cosa ens mou, des del Cercle de Migracions i economia antiracista de Coòpolis, a convocar a la quarta edició de la Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa. En aquesta edició, la joventut serà protagonista en la construcció de nous horitzons cooperatius.

La participació dins d’iniciatives comunitàries i col·lectives permet la possibilitat de construir espais pel suport mutu, on formar part, visibilitzar, fer i donar resposta a través de l’acció, a les múltiples barreres que poden existir entorn de l’accés a treballs amb remuneracions dignes i a àmbits laborals més amplis.

Tenint en compte l’escenari tan complex i els reptes que ens suposa, volem estendre la invitació als centenars de projectes que lluiten cada dia per transformar les coses. Col·lectius, persones migrants i diverses amb iniciatives/projectes econòmics (amb o sense forma jurídica). El període de pre-inscripció dels projectes interessats a participar en la Fira es realitzarà des del 20 de juliol fins al 15 de setembre, després s’inicia el procés de selecció i confirmació als respectius projectes seleccionats.

La Fira es durà a terme el pròxim 30 de setembre a la Llotja de Sant Antoni.
Entre totes i tots ho farem possible.    

T’hi esperem!

¿Por qué hacemos la Fira?

 IV Edición de la Feria de Economía Solidaria Migrante y Diversa

Construyendo Economías Antirracistas para todas.

El 2023 será recordado como el año en el que la pandemia de COVID-19 dejaba de ser una amenaza sanitaria y nos hacía volver progresivamente a una supuesta “normalidad”. Tres años en los que vimos cómo se agravaron los problemas relacionados con la precarización de los colectivos más vulnerados en nuestra sociedad, subyugada al capital y en consecuencia a las élites que lo controlan. En la interacción cotidiana, se perpetúan relaciones de poder desiguales, en las que los aventajados tienen serias dificultades para reconocer la situación de privilegio en que se encuentran mientras que, las personas en situación de desventaja e incluso en situación de opresión, son en su gran mayoría, personas migradas del Sur Global, en condición administrativa irregular. 

Resulta paradójico que pese a los innumerables ejemplos que dan cuenta de la necesidad de repensar y transformar el modelo socioeconómico actual, pese a la evidente necesidad de autoorganizarse y colaborar poniendo en el centro a las personas y los cuidados, constatamos por desgracia, que muchas de las pequeñas victorias alcanzadas en esta materia, gracias a los movimientos sociales, las economías alternativas y la autoorganización de las personas migradas, se encuentran hoy en día en peligro debido al auge de los discursos de odio, reflejados en medios de comunicación,  el poder político y el auge de la extrema derecha, entre otros.

Discursos que apuntan directamente hacia las personas migradas, racializadas, disidentes y de los márgenes en el territorio para criminalizarlas y perpetuar los procesos de deshumanización, esto se refleja en el NO acceso a los derechos básicos, en no poder ejercer el derecho a voto, en las fronteras y las políticas de acogida diferenciadas según procedencia, en el difícil acceso a la vivienda y a derechos como la educación sobre todo con menores y jóvenes migrantes, así como de  grupos racializados no hegemónicos, y por su puesto en la dificultad de conseguir trabajo en condiciones mínimamente dignas.  

Cualquier movimiento social que se plantee la transformación debería hacer suyo el antirracismo, no como mera consigna moral sino como herramienta para atacar el corazón del capitalismo. La Economía Social y Solidaria entraña un potencial transformador si, y solo sí, se pone al servicio de los sectores populares y entre ellos a las personas de origen diverso que tienen muchas más dificultades y limitaciones para emprender un proyecto económico autogestionado y que les permita resolver sus necesidades vitales.

En este sentido, seguimos comprometidos con la consolidación de este espacio para encontrarnos, reconocernos y tejer redes que permitan aprovechar el potencial transformador y alternativo de las diversas iniciativas socioeconómicas, impulsadas por personas migradas y racializadas. Es esa fuerza de organización, transformación y reproducción de la vida, que habita en los colectivos y proyectos, lo que nos mueve, desde el Cercle de Migracions i economia antiracista de Coòpolis, a convocar a la Cuarta edición de la Fira de Economía Solidaria Migrante y Diversa. En esta edición, la juventud será protagonista en la construcción de nuevos horizontes cooperativos. 

La participación dentro de iniciativas comunitarias y colectivas permite la posibilidad de construir espacios para el apoyo mutuo, donde formar parte, visibilizar, hacer y dar respuesta a través de la acción, a las múltiples barreras que pueden existir en torno al acceso a trabajos con remuneraciones dignas y a ámbitos laborales más amplios.

Teniendo en cuenta el escenario tan complejo y los retos que nos supone, queremos extender la invitación a los cientos de proyectos que luchan cada día por transformar las cosas. Colectivos, personas migrantes y diversas con iniciativas/proyectos económicos (con o sin forma jurídica). El periodo de pre-inscripción de los proyectos interesados en participar en la Feira se realizará desde el 21 de julio hasta el 15 de septiembre, luego se inicia el proceso de selección y confirmación a los respectivos proyectos seleccionados. La Feira se realizará el próximo 30 de septiembre en la Llotja de Sant Antoni. 

Entre todas y todos lo haremos posible, ¡Te esperamos!

 

Dissabte 30/09/2023 De 10h a 20h
Llotja de Sant Antoni – Metro L2 Sant Antoni