Associació Ven Lumon

Artesania, moda, dansa, gastronomia, cooperació, convivència i diversitat. Àfrica

ONG impulsada per veïns i veïnes de L’Hospitalet d’origen marfileny que vol contribuir a millorar la convivència en el marc d’una societat diversa, difondre la dansa, la moda, l’artesania i la gastronomia africanes i realitzar projectes de cooperació a Costa d’Ivori en el camp de la salut i l’empoderament de la dona.

Productes o serveis

Els productes que oferim en el catàleg són nombrosos plats de menjar representatius de  la gastronomia de Costa d’Ivori i roba i artesania africana diversa.