Fa.artesanal

Enquadernació artesanal, fet a mà, costura belga, costura francesa, costura de bitácora, estampes gràfiques.

En fa. Artesanal em centro principalment en la producció de quaderns, seriats i/o especials. Cadascuna de les produccions es produeixen de manera artesanal i es busca una terminació detallista, fina, prolixa i comunicant. Cada quadern té la seva particularitat fins i tot quan són seriats. Treball amb materials específics i també experiment amb algunes coses en relació a costures i materials de folrats. Crec trames pròpies i en la majoria dels casos les estampo, la qual cosa em permet generar quaderns amb una estètica particular de fa. També genero sèries de quaderns on les estampes, costures i estètiques no són específicament de fa si no que es construeix en dialogo amb la identitat de qui ens ho requereixi.

Productes o serveis

Estàndard fa:
-mesures 17 x 25 i 16 x 12
tipus d’enquadernació: belga, de bitàcola i francesa. (la francesa té variacions en els formats de tapa: tapa tova, tapa dura amb llom quadrat, tapa dura llom arrodonit, tapes flexibles.)
-A5 i A6
enquadernació de quadernet simple.

Especials fa:
-quaderns mini de tirades mini.
-exemplars únics de diferents formats i jocs de papers i enquadernacions.
-a comanda: quaderns que varien segons les necessitats d’ús i estètiques de cadascú.