Diomcoop

Diomcoop

És una cooperativa de treball que dóna resposta a les necessitats d’inclusió social, laboral i relacional de les persones que realitzen activitats de venda ambulant a Barcelona. Ofereixen tres línies de serveis: disseny i comercialització de tèxtil i...
Rizoma

Rizoma

Nosaltres som Cooperativa Rizoma, una cooperativa de dones dedicades a la jardineria, arboricultura i formació, sempre amb una perspectiva feminista i diversa.
Associació Ven Lumon

Associació Ven Lumon

ONG impulsada per veïns i veïnes de L’Hospitalet d’origen marfileny que vol contribuir a millorar la convivència en el marc d’una societat diversa, difondre la dansa, la moda, l’artesania i la gastronomia africanes i realitzar projectes de...
Mujeres Palante

Mujeres Palante

La cooperativa de treball Mujeres Palante , és una cooperativa formada per dones migrades d’origen divers i centrada en el servei d’atenció i ajuda a domicili per a persones majors o nens, neteja d’entitats o particulars, servei de cátering, servei...
Gestapaz

Gestapaz

GESTAPAZ, com a associació de dones immigrants solidàries que, havent viscut les diferents problemàtiques dels seus països d’origen i reconeixent les que han anat trobant al seu país d’acolliment, ens permetem postular-les següents propostes amb...