PANANAWAGAN

Ika-apat na edisyon ng Fira de Economia Solidaria Migrante y Diversa Pagbuo ng ekonomiya kontra-rasistas para sa lahat

Jàngoro ji wane na, ci gnimou gnor, ni kom-kom mênul a am ludul si kaw gnu jeem a saakou yookute si dundin wi. Ba noonu, jamono bi ni êpp bêgoon nu gêm loo ni gnoo ngi dundu li gênê yees ci sunu aduna, ndôol mi ngi gnuy sonal, doonte kom-kom bi gnepp doon xaar dafa taga teembe diiru lu toolo ak been att. Tay nak, tassu kaayu xibaar yaa ngi gnuy bêg a gêmloo ni xew-xew bi am Ukaraine ak xeex bi dox ci diggente Russie ak OTAN mooko waral.

Maituturing ang taong 2023 bilang pagwawakas ng banta ng pandemyang COVID-19 sa kalusugan at sa unti-unting pagbabalik natin tungo sa “normal na pamumuhay”. Tatlong taon kung saan nasaksihan natin kung paano lumala ang mga problema tulad ng walang katiyakan sa panig ng pinaka-bulnerableng grupo sa ating lipunan, na naapi ng kapitalismo at ng mga makapangyarihan na kumokontrol nito. Sa interaksyon ng nasabing dalawang antas sa lipunan, ang hindi pantay na kapangyarihan, kung saan ang mga nakakaangat ay hirap tanggapin na sila ay merong pribilehiyo sa lipunan habang ang mga nasa mahirap at miserableng kalagayan ay karamihan sa kanila ay nagmula sa Global South, na walang sapat na dokumentong legal.

Ang inflation o bintog ay ginamit bilang dahilan upang lalong pahirapan ang masa, ang grabeng pagtaas ng presyo ng pagkain at pangunahing pangangailangan ay nagpahirap sa buhay ng lahat lalo na ng grupong nabanggit sa itaas. Sa kasalukuyan, isang bagong salita ang nabuo ng Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ang “greedflation”, na ang ibig sabihin ay ang mapang-aping inflation na nararanasan natin dulot ng kasakiman at katakawan ng mga malalaking negosyante. Ibig sabihin, habang lalong yumayaman ang mga pribilehiyong kapitalista sa loob ng isang modelong pang-ekonomiya na nagsasawalang bahala sa buhay ng mga mamamayan, tumataguyod sa panlipunang herarkiya, sa hindiù pantay- pantay na kapangyarihan sa lipunan, at siyempre, hindi ito nakakabuti sa planeta.

Isang kabalintunaan na sa kabila ng mga pangangailangang dulot ng pandemya para muling pag- isipan at itama ang kasalukuyang modelong pang-ekonomiya, sa kabila ng pangangailangang mag-organisa at magtulungan para pahalagahan ang tao at pangangalaga, nakikita natin, sa kasamaang palad, na karamihan sa mga maliliit na tagumpay na nakamit sa usaping ito, salamat sa mga kilusang panlipunan, ang mga alternatibong ekonomiya at ang pagbuklod-buklod ng mga migrante, ay nanganganib dulot ng paglaganap ng “hate speech” o nakakasakit na diskurso na makikita sa media, sa kapangyarihang pampulitika at ang pag-angat ng “extreme right”, at iba pa.

Mga diskursong direktang umaatake sa mga migrante at mga indibidwal na naging biktima ng rasismo, para ituring silang kriminal at ipagpatuloy ang mga proseso ng dehumanisasyon, makikita ito sa walang akseso sa mga pangunahing karapatang pantao, sa walang kakayahang gamitin ang karapatang bumoto, sa mga internasyonal na borders, at mga patakarang hindi pantay sa pagtanggap ng indibidwal ayon sa kanyang pinanggalingan, sa mahirap na pagkamit ng pabahay at sa karapatan tulad ng edukasyon, lalo na sa mga menor de edad at kabataang migrante, gayundin sa mga grupong walang kapangyarihan at biktima ng rasismo, at siyempre, sa kahirapan sa pagkuha ng trabahong may maayos na kalagayan.

Sa kontekstong ito, nananatiling napakaimportante ang pagkaroon ng self-organization para bigyang lakas ang ibát-ibang grupo, lalong lalo na ang mga kabataan upang sila ay matulungan sa usaping pinansyal, personal at uri ng mundo na gusto nilang pamuhayan, kung saan nahaharap sila sa masalimuot na kinabukasan, na nagmamasid na parang meritokrasyang kumikinang sa kanyang kawalan.

Sa ganitong usapan, nananatili kaming nakatuon sa pagsasama-sama ng espasyong ito para tayo ay magkita-kita, kilalanin ang isa’t isa at maghabi ng koneksyon upang magbibigay-daan para samantalahin ang potensyal na pagbabago at alternatibo sa iba’t ibang inisyatibong pang ekonomiyang panlipunan na isinusulong ng mga migrante at mga indibidwal na biktima ng rasismo. Ito ang puwersa ng organisasyon, pagbabago at pagpapalago ng buhay, na nasa iba ́t- ibang grupo at proyekto, mula sa Cercle de Migracions i antiracista de Coòpolis, upang idaos ang Ika-apat na edisyon ng Fira de Economia Solidaria Migrante y Diversa.

Sa edisyong ito, ang mga kabataan ang magiging pangunahing tauhan sa pagbuo ng mga bagong paraan para makilahok, lampas sa konseptong kapitalista, at sa kabila ng mga paghihigpit dulot ng konteksto minarkahan ng mga alituntuning hindi pantay, lalo na sa pagkaiba ng pinaggalinan at pagiging taong migrante at/o naging biktima ng rasismo.

Ang pakikilahok sa komunidad at kolektibong mga hakbangin ay nagbibigay-daan sa posibilidad na bumuo ng mga espasyo para suportahan ang isa’t isa, kung saan magiging bahagi, makita, gawin at tugunin sa pamamagitan ng pagkilos, ang mga hadlang na maaaring umiral sa paligid, sa pag karoon ng mga trabaho na may disenteng sahod at malawak na kapaligiran.

Isinasaalang-alang namin ang ganitong kumplikadong sitwasyon at ang mga hamon na kaakibat nito, gusto naming palawigin ang imbitasyon para sa daan-daang proyekto na nakikibaka araw- araw upang baguhin ang mga bagay-bagay. Mga grupo, migrante at iba ́t-ibang tao na may mga inisyatibo/negosyo/proyektong pang-ekonomiya (nasa legal na edad man o hindi).

Ang pre-registration para sa mga proyektong kung saan kayo ay interesadong lumahok sa Fira de Economia Solidaria Migrante y Diversa ay gaganapin mula 17 ng Hulyo hanggang 11 ng Setyembre. Pagkatapos nito ay ang proseso ng pagpili at pagkumpirma ng mga napiling proyekto. Ang Fira ay gaganapin sa susunod na ika-30 ng Setyembre sa Llotja de Sant Antoni.

Sama-sama kayang kaya natin ito, antay ka namin.